TVP header

TV Petrovec

TV Petrovec začala s vysielaním 16.11.1997.     

Podľa štruktúry programových oblastí, žánrov a formátov, patrí medzi vysielacie stanice, ktoré svojim úplným programom zahŕňajú informatívne, vzdelávacie, vedecké a zábavné obsahy ako podstatnú časť svojich aktivít. 
     

Podľa článku 43 odsek 2 Zákona o rádiodifúzii, TV Petrovec vykonáva činnosť výroby a vysielania televízneho programu ako komerčná TV stanica.

Programové stanoviská TV Petrovec definujú tri ciele:
 
1. Informovanie o dianiach na lokálnych úrovniach v prostrediach zaokrytých vysielacim sygnálom TV Petrovec
 
2. Venovanie zvláštnej pozornosti rozvoju a zdokonaľuvaniu poľnohospodárstva, a potom i úplného hospodárstva,
 
3. Pestovanie slovenského jazyka a kultúry.
    

TV Petrovec vysiela väčšinou po slovensky, ale príspevky, ktoré sú inorečové sa neprekladajú.

Programová koncepcia TV Petrovec je zosúhladnená so Zákonom o rádiodifúzii a Stratégiou rozvoja rádiodifúzie v Srbsku do roku 2013.